NAUKA CZYTANIA I PISANIA – GOTOWOŚĆ DZIECKA

ĆWICZENIA BUZI I JĘZYKA

ĆWICZENIA SŁUCHOWE
pamięć słuchowa

ĆWICZENIA ODDECHOWE

ĆWICZENIA DYKCYJNE
Utrwalamy głoskę sz


Wspólnie z dzieckiem czytamy wiersz, dziecko powtarza fragmenty lub naśladuje odgłosy zwierząt.

PERCEPCJA WZROKOWA
Doprowadź zwierzęta to domków, czy wiesz kto gdzie mieszka?

KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA
Doprowadź myszkę do serka.


Opracowała Anna Kordys