Dnia 12 września 2016 r. został ogłoszony ogólnopolski konkurs plastyczny o tematyce przyrodniczo – ekologicznej pt. “Jesienne drzewo”. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu były Aneta Przybył, Beata Musioł, Beata Okulowska i Natalia Jurczykowska.

Do konkursu przystąpiły dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 roku życia z terenu całej Polski.
Celem konkursu było wdrażanie do proekologicznych zachowań, rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci, dostrzeganie piękna natury i znaczenia ochrony środowiska poprzez wykorzystanie materiałów wtórnych.
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, przysłano 233 prace z całego kraju, wykonanych rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów ekologicznych i do użytku wtórnego. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt organizatorów, a ich autorzy zasługują na pochwałę i uznanie.

Dnia 7 listopada 2016 r. komisja konkursowa w składzie:
• Róża Burek – dyrektor przedszkola
• Małgorzata Krawiec – Pełnomocnik do Spraw Zarządzania Środowiskowego ISO 14001 Miasta Racibórz
• organizatorzy konkursu
wyłoniła prace.

Laureaci otrzymają nagrody książkowe, dyplomy oraz imienne podziękowania.
Wszystkie prace zostały wyeksponowane w holu naszego przedszkola na ogólnodostępnej wystawce.
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, więc jury zdecydowało nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny uwagę zwracano na samodzielność wykonania pracy, umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę
i ilość włożonej pracy, ciekawy dobór materiałów ekologicznych i środków wtórnych.

Laureatami zostali:

I MIEJSCE:
• Rozalia Urbanik – Ołpiny
II MIEJSCE:
• Rozalia Wątroba – Sianów
III MIEJSCE:
• Izabela Wesołowska – Poznań
WYRÓŻNIENIA:
• Jagoda Rejch – Warszawa
• Ania Klima – Racibórz

Nagrody i dyplomy zostaną wysłane pocztą.
Dziękujemy za udział w konkursie