Decyzją Ministerstwa Zdrowia
od dnia 27 marca do 09 kwietnia 2021 r.przedszkole zostaje zamknięte.
Proszę o zgłoszenie dzieci  pracowników medycznych i służb porządkowych
(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej) do jutra ( piątek 26 marca 2021),
w celu zapewnienia opieki w przedszkolu.

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

wz Dyrektor Przedszkola 24 Katarzyna Świerczek


Nowe zasady bezpieczeństwa od 27 marca do 9 kwietnia 2021 r.

Aby opanować tempo rozwoju COVID-19, musimy ograniczyć mobilność społeczną, która jest kluczowa w walce z koronawirusem.

 Przedszkola
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, zamknięte zostaną żłobki i przedszkola.  Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

 

Op. T.F