Na podstawie komunikatu Ministerstwa Zdrowia 
dnia 19 kwietnia otwieramy żłobki i przedszkola dla wszystkich dzieci.
Dopuszczamy także możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
Od najbliższego poniedziałku możliwe będzie także uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu – przy zachowaniu limitu 25 osób.

W związku z tą decyzją z dniem 19 kwietnia 2021 r. wracamy do pracy stacjonarnej.

wz. Dyrektor Przedszkola 24 K. Świerczek

Op. T.F