1. Powitanie piosenką “Guten Tag”

2. Zapoznanie z nazwami zwierząt – Posłuchaj i powtórz


3. Które zwierzę słyszysz? Zaznacz i nazwij je w języku niemieckim.

4. Memory – wytnij i pokoloruj każdy obrazek. Do zabawy zaproś drugą osobę. Wymieszajcie wszystkie obrazki i ułóżcie na stole kolorową stroną w dół. Na przemian odkrywajcie po dwa obrazki, starając się odnaleźć parę. Gdy się uda postaraj się nazwać pokazane tam zwierzęta w języku niemieckim.

Udanej zabawy! Viel Spaβ!

Opr. N.J.L