Przedszkole nr 24 w Raciborzu powstało 1 września 1984 roku w siedzibie przy ulicy Solnej, budynek został przejęty po Przedszkolu nr 10. Placówka sprawowała opiekę nad 150 dziećmi mieszczącymi się w 5 oddziałach. Pierwszym dyrektorem placówki została Maria Szymanowska, zaś zastępczynią była Krystyna Kula. Od 1990 roku funkcję dyrektora pełniła Maria Stolarska zaś od września 2002r. do sierpnia 2022r. Róża Burek.      W 1991 roku placówki przedszkolne przejęła gmina Racibórz. W przedszkolu powstał pierwszy oddział dla dzieci niepełnosprawnych z rejonu Raciborza. Zatrudniono logopedę i psychologa. Podczas powodzi w 1997 roku budynek Przedszkola nr 7 na Ostrogu znalazł się pod wodą, od tej chwili losy Przedszkola 24 zaczęły łączyć się z Przedszkolem nr 7.

W marcu 2000 roku obydwa przedszkola zostają połączone i zaczynają funkcjonowanie w nowym budynku przy ulicy Bielskiej 2 w dzielnicy Ostróg, zaś od września tego roku z pięcioma oddziałami funkcjonują pod wspólną nazwą Przedszkole nr 24.

W 2002 roku w placówce powstaje oprócz oddziału specjalnego pierwszy w Raciborzu oddział integracyjny dla dzieci pięcioletnich, a w następnym roku drugi – dla dzieci sześcioletnich. Do przedszkola uczęszcza ponad siedemdziesiąt dzieci w czterech grupach. Od 2003 roku placówka zmienia nazwę na: Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym w Raciborzu. Oprócz dwóch oddziałów integracyjnych i specjalnego funkcjonuje również zwykły dla dzieci trzy i czteroletnich. W placówce pracuje 11 nauczycieli i 11 pracowników obsługi. W grudniu 2002 roku placówka uzyskuje certyfikat ISO 14001. Od 2005 roku podejmuje współpracę zagraniczną z placówką o podobnej specyfice w Opawie w ramach projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od 2006 roku prowadzi wczesne wspomaganie dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością. Od 2009 roku prowadzone są zajęcia Terapii Integracji Sensorycznej.