Hipoterapia jest jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych , której specyfika związana jest z obecnością konia jako współterapeuty. Dzięki wielopłaszczyznowym oddziaływaniu konia pozwala na uzyskanie poprawy w wielu zaburzonych sferach funkcjonowania.
Dzieci z grupy specjalnej miały okazję przekonać się o dobrodziejstwie tej metody . Z wielką radością jeździły na koniu, głaskały go, karmiły i tuliły się do niego pod czujnym okiem terapeuty.

Katarzyna Świerczek