Dzień Górnika był niezwykłą okazją do zaprezentowania jego postaci w stroju galowym. Znajdujemy się w polskiej rzeczywistości kiedy to kraj nasz nie “stoi” już na węglu, a górnik i kruszec, który wydobywał, jest formą archaiczną.
Dzieci w naszej placówce mogły dowiedzieć się o ciężkiej i niebezpiecznej pracy górnika, dotknąć czapki górniczej tak rzadko już dzisiaj prezentowanej, dowiedzieć się co to jest węgiel i do czego służy.