Rokrocznie na początku czerwca na płycie raciborskiego rynku odbywa się spotkanie ekologiczne dzieci i młodzieży.W trakcie którego najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mają możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych powiązanych z ekologią. Nasze przedszkole reprezentowały wszystkie grupy. Dzieci najmłodsze zaśpiewały piosenkę “Posprzątamy dookoła” oraz wyrecytowały wiersz “Apel do ludzi”. Natomiast grupa pięciolatków przedstawiła zebranej publiczności scenkę ekologiczną, w której zwrócili szczególną uwagę na przestrzeganie czystości w lasach. Występ zakończyli piosenką “Posprzątajmy świat”. Dzieci do występu przygotowały panie: Bożena Fajger oraz Katarzyna Świeczek. Najstarsza grupa zaprezentowała dwie piosenki: “Grabie i Łopaty” oraz “Ziemia”, natomiast Ola Kołtun i Marta Kamińska zadeklamowały piękny wiersz “Przykład Misia”. Sześciolatki do spotkania przygotowały panie: Aleksandra Wawoczny i Teresa Fijałkowska. Dzieci z grupy specjalnej nieco inaczej przedstawiły tematykę ekologiczną, a mianowicie “zamieniły” się w kolorowe motyle, które tańczyły na wiosennej łące. Układ choreograficzny przygotowała pani Dorota Milej.
Wszystkie przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Opr. Ilona Perek i Sabina Henrykowska