20 listopada 2019 r. to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. Dla dzieci Konwencja jest gwarantem opieki i troski ze strony dorosłych, stanowi więc zbiór obowiązków dorosłych wobec dzieci. Prawa dziecka wydają się być prawami naturalnymi. Ważne jest więc uczynienie z praw dziecka norm w świadomości społecznej, zgodnie z którymi funkcjonowałyby takie systemy społeczne istotne dla dzieci, jak rodzina czy edukacja. Nasze przedszkole zorganizowało w ramach uczczenia tego dnia wiele aktywności angażując społeczność przedszkolną. W tym dniu nie zapomnieliśmy o kolorze niebieskim, który symbolizuje solidarność ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Kolor niebieski jest symbolem UNICEF – największej na świecie organizacji działającej dla dobra dzieci, mówiącej o tym, że każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania, czy pochodzenia, przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych przygotowanych specjalnie na tą okazję. Prowadzone były pogadanki na temat praw dziecka, przybliżona została ich wielka ranga oraz znaczenie w przyszłym dorosłym życiu. Przedszkolaki zostały zapoznane z Kodeksem Praw Dziecka. Każde z praw omawialiśmy bardzo dokładnie, z zaznaczeniem tego, że ich spełnienie związane jest również z poczuciem obowiązku człowieka wobec człowieka. Dzieci oglądały film animowany o prawach dziecka. Przedszkolaki poznały dzięki temu swoje prawa. Dzień zakończyliśmy stworzeniem wspólnego plakatu na temat Praw Dziecka, który został potwierdzony odbiciem rąk dzieci. W Polsce najważniejszymi aktami prawnymi gwarantującymi prawa dziecka są: Konstytucja RP, Konwencja o Prawach Dziecka, Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka. Ten dzień ważny dla wszystkich dzieci niesie za sobą ważne przesłanie!!!
Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” Janusz Korczak
Opr. A. Kurek, S. Henrykowska