Jak co roku na przełomie kwietnia i maja w naszym przedszkolu powstaje ekspozycja prac plastycznych wykonanych z niepotrzebnych już materiałów tzw. ” odpadów”.
Wystawa jest podsumowaniem działań proekologicznych, które prowadzone są na terenie placówki przez cały rok w ramach zadań Polityki Środowiskowej ISO14001, które Przedszkole realizuje już od wielu lat.
Głównym celem wystawy jest zapoznanie dzieci z koniecznością sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi, uświadomienie potrzeby ograniczenia ilości śmieci poprzez stosowanie opakowań wielokrotnego użytku oraz ukazanie zagrożeń wynikających z nadmiernego zaśmiecania środowiska.

Przedszkolaki stworzyły piękne prace, które możemy podziwiać w holu przedszkola.

Opr. Ilona Perek i Sabina Henrykowska