W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – 2 kwietnia, dzieci z grup integracyjnej sześciolatków i specjalnej w ramach Dni Otwartych odwiedziły Szkołę Specjalną
w Raciborzu.
Uczniowie szkoły zaprezentowali bogaty program artystyczny, nauczyciele opowiadali o szkole oraz mieliśmy niebywałą okazję nauczyć się układania kubków Speed Stacks. Wizytę zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem.

Serdecznie dziękujemy pani dyrektor oraz wszystkim pracownikom Szkoły Specjalnej za bardzo miły i ciekawy dzień.
Opr. I. Perek, S. Henrykowska