Którzy odeszli
W nieznany świat,
Płomień na wietrze
Kołysze wiatr.
Dla nich tyle kwiatów
Pod cmentarnym murem
I niebo jesienne
U góry.

Dla nich
Harcerskie warty
I chorągiewek gromada,
I dla nich ten dzień –
Pierwszy dzień
Listopada. 

Danuta Gellnerowa “Dla tych, którzy odeszli”

Dzieci z grupy „Skrzaty” 3 listopada wybrały się na stary cmentarz przy kościele św. Jana Chrzciciela na Ostrogu, aby uczcić pamięć wszystkich, którzy odeszli.
Przedszkolaki wspólnie ze swoimi Paniami zapaliły znicze nie tylko pod krzyżem, ale i na opuszczonych grobach.

Opr. N. Jurczykowska – Lachowicz, A. Kurek