W roku szkolnym 2015/2016 grupa integracyjna pięciolatków, kolejny raz w naszym przedszkolu, przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego ,,Czyste powietrze wokół nas”,

który jest jednym z narzędzi służących do realizacji celów Narodowego Programu Zdrowia w zakresie ochrony zdrowia oraz rozwoju dzieci przed narażeniem na dym tytoniowy.
Program realizowany był w dniach 04.04.2016r – 11.04.2016r.
Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu oraz poznały przyczyny ich wydobywania, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie” ,rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia.
Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach, które pobudziły ich ciekawość poruszanymi tematami.

Opr. T. Fijałkowska