Cel: utrwalanie schematu ciała, kierunków, koordynacji ruchowej, rozwijanie umiejętności rozumienia poleceń.

Dziecko i rodzic stają przed sobą, dziecko trzyma w rękach piłkę, a rodzic wydaje polecenia:

– rzuć piłkę do mnie, za siebie, do góry, przed siebie,

– połóż piłkę przed sobą, za sobą, obok siebie,

– połóż piłkę przede mną, za mną, obok mnie,

– połóż stopę na piłce, połóż piłkę na głowie, , połóż piłkę na podłodze,

– przeturlaj piłkę pomiędzy nogami, przeturlaj piłkę pod krzesłem.