1. Mieszanie ręką przedmiotów w misce lub pudełku.
 2. Ściskanie, ugniatanie dłońmi różnych faktur miękkich i twardych, gładkich, szorstkich.
 3. Ułożenie dłoni na stoliku z szeroko rozstawionymi palcami a następnie unoszenie palców do góry.
 4. Malowanie obrazka farbami za pomocą palców.
 5. Rysowanie przy użyciu różnych przyborów.
 6. Wykonywanie wydzieranek.
 7. Zabawa rękami w ciepłej wodzie.
 8. Masaż rąk.
 9. Wszelkie ruchy palców, nadgarstków, stawów łokciowych oraz barkowych.
 10. Rysowanie oburącz wzorów – odbicie lustrzane.
 11. Kreślenie linii z zachowaniem kierunku: linie pionowe – od góry ku dołowi, linie poziome – od lewej do prawej.
 12. Rysowanie kół przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
 13. Rysowanie znaków w formie szlaczków zawierających różne kombinacje elementów graficznych.
 14. Kreślenie linii i wzorów graficznych po śladzie.
 15. Kreślenie linii i wzorów oraz liter według podanego wzoru z zachowaniem właściwego kierunku kreślenia.
 16. Obrysowywanie szablonów.
 17. Kolorowanie obrazków.