To zajęcie przeprowadzone 25 listopada w grupie integracyjnej sześciolatków. Celem tego zajęcia było zapoznanie dzieci z wiadomościami o wietrze, jak powstaje, o jego sile i możliwościach wykorzystania go przez człowieka.
Przedszkolacy podczas zabaw i wielu wykonanych doświadczeń zdobyły nowe wiadomości. Dowiedziały się jak powstaje wiatr, były “producentami’ wiatru i samodzielnie podawały propozycje jego wykorzystania.
Podczas zajęcia wykorzystano teksty, propozycje i pomysły z programu polsko- niemiecko- francuskiego “Królestwo dla przyszłości – przeżyć energię przez lata przedszkolne”.
Celem tego programu jest wyposażenie dzieci we właściwe kompetencje, wypracowanie takich postaw aby dbały o środowisko dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Istnieje konieczność uświadomienia dzieciom i dorosłym potrzeby oszczędzania energii i korzystania do jej produkcji odnawialnych zasobów natury.
opr.
Aleksandra Wawoczny