„ O środowisko dbamy
i w naszym Przedszkolu nr 24
makulaturę zbieramy

W naszym przedszkolu zbiórka makulatury prowadzona jest już od kilkunastu lat.
Podstawowym celem jest zebranie jak największej ilości makulatury oraz uświadomienie dzieciom potrzeby dbania o środowisko naturalne.
Każdego roku akcja wspierana jest przez  rodziców i znajomych naszych przedszkolaków.
W poniedziałek  19 czerwca zostały nagrodzone dzieci, które uczestniczyły w zbiórce makulatury otrzymując: gry, książki oraz dyplom.
Prowadzona edukacja ekologiczna przez nauczycieli naszej placówki, powoduje uwrażliwienie dzieci, na problem dużego zużycia papieru, który poprzez zbiórkę i odpowiednią przeróbkę może zostać ponownie wykorzystany.
Wzmacniamy również świadomość  dzieci, że chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko drzewa, ale również cały ekosystem.
Dziękujemy Wszystkim, którzy włączyli się w naszą akcję.