Jak ważne jest działanie, aby od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady zachowania i postępowania, żeby potrafiły dbać o siebie i swoje bezpieczeństwo .
Konkurs o bezpieczeńswie prowadzony w przedszkolu jest od paru lat, ma on na celu podsumowanie, a także przypomnienie zdobytej wiedzy w ciągu całego roku, a dzieci mają możliwość wykazania się tą wiedzą. Współzawodniczą ze sobą wszystkie grupy. Przedszkolaki pamiętają , że należy zapinać pasy bezpieczęństwa, siedzieć w foteliku w czasie jazdy samochodem, nad wodą być ostrożnym, nie oddalać się od rodziców itp. Dzieci rozwiązywały różne zadania, wskazywały ilustracje sugerujące poprawne i niebezpieczne zachowania, rozwiązywały zagadki, rebusy. Mamy nadzieję, iż ta wiedza utkwi w pamięci dzieci i będzie dobrze wykorzystana.
Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznych, wesołych, ciekawych, wakacji, szczęśliwego powrotu i do zobaczenia we wrześniu.
opr.S Henrykowska – Jaśkowiak , K.Perek