Dzieci z Przedszkola nr 24 z grupy integracyjnej sześciolatków uczestniczyły w badaniu przesiewowym wzroku.

Badanie odbyło się w ramach projektu “Widzę dobrze?” – analiza porównawcza jakości widzenia u dzieci w przedszkolach w regionie Racibórz oraz Opava, który to projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz ze środków nadacji ” Nadacni fond Ceskeho rozhlasu ze sbirky Svetluska”.
Największą grupą badanych dzieci po stronie Polski były dzieci z Przedszkola nr 10 w Raciborzu.
Badanie miało na celu wczesne wykrycie i diagnostykę wad wzroku. Prowadzone było przez specjalistów ze Stowarzyszenia Obywatelskiego OSTROVID z Opavy.
www.ostrovid.webnode.cz
Każdy rodzic przebadanego dziecka otrzymał wyniki badań wraz z zaleceniami w przypadku wykrycia wady oraz zalecenia dla okulisty. Badanie przeprowadzone zostało bezpłatnie.

RB