Ozdobą przedszkola stały się w okresie przedświątecznym prace konkursowe dzieci. W miesiącu grudniu 2004 roku
zorganizowano I Wewnątrzprzedszkolny Konkurs Plastyczny
” świąteczny Anioł” .
Dzieci grup integracyjnych pięciolatków i sześciolatków oraz grupa specjalna wykonały prace plastyczne pod kierunkiem swoich nauczycieli .
Wykorzystano różnorodne techniki plastyczne. Prace zostały wykonane
z papieru, tkaniny, kartonu, masy solnej .
Za uczestnictwo w konkursie przedszkolaki otrzymały zabawki i słodycze
oraz pamiątkowe dyplomy .

Organizatorzy konkursu

Teresa Fijałkowska
Aleksandra Wawoczny