„Miarą człowieczeństwa jest wielkość troski o drugiego człowieka”
(Ks Mieczysław Maliński)Zakończyła się akcja charytatywna „Pomagając potrzebującym – wzbogaćmy naszą duszę” zorganizowana przez Przedszkole 24.

Do akcji włączyli się rodzice oraz personel placówki.
Zebraliśmy sporo artykułów żywnościowych I chemicznych , dzięki temu mogliśmy dotrzeć z pomocą i zapewnić godne, radosne święta aż pięciu samotnym osobom żyjącym w niedostatku.
Takie akcje mają swój cel, uwrażliwiają nas ludzi na potrzeby osób żyjących w ubóstwie, uczą dzieci i zachęcają nas dorosłych do dzielenia się z innymi w miarę swoich możliwości.
Jeszcze raz bardzo dziękujemy rodzicom i pracownikom przedszkola za włączenie się do akcji.
Koordynatorami akcji byli nauczyciele: Natalia Jurczykowska i Katarzyna Perek