Informujemy, że Dyrektor Przedszkola nr 24 w Raciborzu  ogłasza rekrutację nauczycieli na szkolenia w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”. Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego w terminie od 02.08.2021 roku do 05.09.2021 roku w sekretariacie przedszkola.
  • Szczegóły dotyczące szkoleń, jak również kryteria rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Racibórz”. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie internetowej oraz w sekretariacie przedszkola.

     

    P24 Zał. nr 1b Formularz zgłoszenia nauczyciela WJP czb