“A w tej naszej Ojczyźnie
wiatr piosenkę nam gwiżdże,
szumią kłosy i brzozy i sosny.

Lecz najmilszym w niej dźwiękiem
polska mowa brzmi pięknie,
słowa, które z tej ziemi wyrosły…”

10 listopada 2016 r. w naszym przedszkolu uroczyście obchodzono Święto Niepodległości Polski.
Każda grupa zaprezentowała swój program artystyczny. Były pieśni, tańce i wiersze poświęcone naszej Ojczyźnie.

Podczas zajęć słuchaliśmy przepięknych żołnierskich pieśni, oglądaliśmy pamiątki rodzinne, które dzieci przyniosły od swoich dziadków.
Z pomocą swojej pani przedszkolaki wykonały flagi biało- czerwone i kotyliony.

Każde zajęcia z wychowania patriotycznego, które towarzyszą dzieciom w codziennym życiu są odbierane z dużą powagą i godnością.
Dobry przykład rodziców dostarcza dziecku wzorów zachowania w kontakcie z symbolami narodowymi i właściwego odnoszenia się do nich.
opr. T. Fijałkowska