Jeśli umiecie diagnozować

radość dziecka i jej natężenie,

musicie dostrzec,

że najwyższą jest radość pokonanej trudności,

osiągniętego celu,

odkrytej tajemnicy.

Radość tryumfu i szczęście samodzielności,

opanowania,

władania.

                                                                                           ( J. Korczak)

Wszystkim dzieciom życzymy

radości

bezpieczeństwa

miłości