Krąg tematyczny: Z końca świata, czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany
Temat: Ulubione zabawki

1.Zapraszam Biedronki do rozruszania swojego ciała.

https://www.youtube.com/watch?v=g0QUuYPqXJ4&feature=yo

2. „Opowiedz o swojej zabawce” – swobodne wypowiedzi dzieci, prezentacja ulubionych zabawek. Nauczycielka pomaga dzieciom, zadając pytania:
– Jak się nazywa twoja ulubiona zabawka?
– Dlaczego ją lubisz?
– Skąd ją masz?

3. Ekspresja ruchowa: “Zamień się w swoją ulubioną zabawkę”.
Dzieci maszerują po sali w takt wybijany przez nauczycielkę na bębenku. Gdy dźwięki instrumentu milkną, zamieniają się w swoją ulubioną zabawkę i poruszają się w taki sposób, aby ich koledzy mogli odgadnąć, co naśladują.

4. Zapoznanie dzieci z treścią wiersza „Dziecięce zabawki”,

Raz w dziecięcym pokoiku
rozmawiały zabawki w koszyku.
Było cicho, dzieci spały,
a one się przechwalały.
Piłka okrągła jak oko,
że odbija się wysoko.
Misio, że jest taki miły,
aby dzieci się tuliły.
Samochodzik, nie bez racji,
że uczy motoryzacji.
Klocki rzekły bez bojaźni:
„My uczymy wyobraźni,
jak należy się zachować,
aby domek wybudować”.
Byłyby się pokłóciły,
tylko dzieci się zbudziły
i jak zwykle pośród wrzawy
przystąpiły do zabawy.


5.Rozmowa na temat wiersza:

Jakie zabawki przechwalały się w wierszu?

Czym chwaliły się zabawki?

Odszukajcie te zabawki w pokoju. Dzieci gromadzą zabawki na dywanie.

6. Ekspresja plastyczna “Kreatywne rysowanie”. Dzieci otrzymują kartki z narysowanym konturem zabawki (lalki lub misia).  Otrzymują mazaki lub kredki i kolorują obrazek.
Po skończonej pracy dzieci nadają imiona stworzonym przez siebie zabawkom.


Życzę miłej zabawy
Op. T. Fijałkowska